Stressmanagement en stresspreventie

Stress vormt een groeiend probleem in onze westerse samenleving. Onze maatschappij wordt steeds complexer en de veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Voor sommige mensen is dit een bron van inspiratie en uitdaging, voor anderen geeft het veel stress en gevoelens van onzekerheid. Stress is tegenwoordig de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim.

Voor u als werkgever is het van belang dat uw medewerkers met plezier naar hun werk gaan en goed in hun vel zitten. Dit komt uw bedrijfsresultaten ten goede. Het zijn echter vaak de mensen die het hardst werken en het meest loyaal zijn aan het bedrijf die op een gegeven moment overspannen of zelfs burn-out raken. Is dat eenmaal het geval, dan neemt de weg terug naar herstel vaak veel tijd in beslag.

Maar hoe herkent u wanneer medewerkers overbelast of zelfs burn-out dreigen te raken en wat kun u hieraan doen.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

  • De bedrijfspresentatie stress en stresspreventie
  • De workshop stressmanagement & vitaliteit
  • Hartcoherentietraining

De bedrijfspresentatie geeft u kennis en inzicht over wat stress precies is, wat er gebeurt in het lichaam en op geestelijk en emotioneel vlak, hoe u signalen van stress herkent en wat hieraan te doen valt.

Individuele medewerkers kunnen deelnemen aan de workshop stressmanagement en vitaliteit. In deze workshop leren zij wat stress is, wanneer roofbouw wordt gepleegd op het lichaam, hoe signalen te herkennen en stressklachten te voorkomen. Tevens wordt aandacht besteed aan het vergroten van de vitaliteit van medewerkers.

Deze workshop kan ook in-company worden gegeven. Bij de hartcoherentietraining leert uw medewerker met behulp van een biofeedbacksysteem rustig te blijven en effectief om te gaan met emoties en stressvolle situaties.

Intuïtieve ontwikkeling

Gedurende vele jaren ben ik werkzaam geweest als coach en selectie- en assessmentpsycholoog. Ik merkte dat mijn coaching en mijn beoordelingen en resultaten zuiverder en meer trefzeker werden naarmate mijn intuïtieve vermogens zich verder ontwikkelden. Vaak voelde ik als het ware dat het beeld dat uit tests en vragenlijsten of gesprekken naar voren kwam, niet volledig was, niet het ‘hele plaatje’ oftewel de gehele persoon recht deed. Dit maakte dat ik vaak verder doorvroeg en meer relevante informatie naar boven haalde, dan die ik alleen op basis van testresultaten zou hebben verkregen.

Daarnaast merkte ik dat veel mensen in sociale contacten moeite hadden met het helder communiceren van hun ideeën en gedachten of er niet in slaagden in hun communicatie bij de ander aan te sluiten. In de relatie tussen een leidinggevende en zijn medewerkers bijvoorbeeld, konden hierdoor snel misverstanden ontstaan, doordat de leidinggevende vaak de plank mis sloeg waar het ging om de beleving of intenties van zijn medewerker. Hij voelde zijn medewerkers als het ware niet goed aan.
Soms zijn alleen rationele argumenten, feitelijkheden en cijfers niet genoeg om de ‘hele werkelijkheid’ te duiden of te verklaren. Of zoals Albert Einstein zei:

Het is mogelijk om alles wetenschappelijk te verklaren, 
maar het heeft geen zin. 
Het zou de betekenis wegnemen, 
alsof je een symfonie van Beethoven zou beschrijven 
als een variatie van geluidsgolven.

Kortom ontwikkeling van je intuïtie kan een extra verrijkende dimensie toevoegen aan je werk, de oplossing van problemen en aan je omgang met medewerkers.

Door deelname aan de workshop intuïtieve ontwikkeling oefent u met het herkennen en versterken van uw intuïtieve vermogens.